Duurzaamheid

Pas d'interdiction à partir de 2025 pour le PET et les canettes lors d'événements en Flandre cover

Geen verbod vanaf 2025 op PET en blik op events in Vlaanderen

De laatste Ministerraad van de aftredende Vlaamse regering heeft op vraag van de eventsector haar principiële goedkeuring gegeven om het verbod van PET en blik op evenementen te schrappen.Vanaf 1 januari 2025 zou deze maatregel ingevoerd worden, boven op de eerder genomen verplichtingen rond herbruikbare bekers, maar de realiteit op het terrein wees uit dat dit niet haalbaar was. Gelukkig werd er naar de sector geluisterd.
Lees meerGeen verbod vanaf 2025 op PET en blik op events in Vlaanderen