Wijziging Vlaamse regelgeving voor herbruikbare recipiënten op evenementen

De wetswijziging rond het gebruik van herbruikbare recipiënten werd vrijdag definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering.

De Vlaamse regering gaf op 12 mei 2023 een definitieve goedkeuring aan een aantal wijzigingen aan het Vlaams Reglement voor duurzaam beheer van Materialenkringlopen en Afvalstoffen (Vlarema 9).  De publicatie in het Belgisch Staatsblad wordt binnenkort verwacht.

Dat betekent dat vanaf 15 juni 2023 de regelgeving voor herbruikbare recipiënten op evenementen verandert:

  • Art. 5.3.12.1: vanaf 15 juni 2023 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden, met uitzondering van petflessen en blikjes als de eventorganisator daarvoor in een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 95% van die eenmalige recipiënten gescheiden wordt ingezameld voor recyclage.
    Voor evenementen georganiseerd in 2023 kan de minister uitzonderingen voorzien als de eventorganisator kan aantonen dat ondanks tijdige en behoorlijke inspanningen voor een bepaald evenement er onvoldoende capaciteit aan herbruikbare recipiënten en/of wasfaciliteiten beschikbaar is.
    Vanaf 1 januari 2025 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden.
  • Art. 5.3.12.4: bij het gebruik van herbruikbare recipiënten en herbruikbaar cateringmateriaal, met uitzondering van recipiënten uit glas en porselein, is het verplicht om in een systeem te voorzien dat garandeert dat minstens 90% van deze recipiënten en dit cateringmateriaal wordt ingezameld voor hergebruik. Bij evenementen is dit de verantwoordelijkheid van de eventorganisator.

Op de website van OVAM vind je alle details over de gewijzigde wetgeving.

Photo by Localize on Unsplash