Over BESA

Onze missie

BESA – voluit de Belgian Event Supplier Association – werd door de eventleveranciers zelf opgericht.
Het startschot werd gegeven eind 2008 na de economische crisis om gezamenlijk de problemen van toen aan te pakken.
De effectieve oprichting van de federatie dateert van februari 2010.

Op basis daarvan werd onze missie vastgelegd:

  • Behartigen van de belangen van de eventtoeleveranciers
  • Ondersteunen van een maximale professionalisering van de sector
  • Nastreven van een kwaliteitslabel
  • Communicatie en networking onder de leden bevorderen

Die missie is door de coronacrisis en daaropvolgende energiecrisis op scherp gesteld. Samenwerken is belangrijker dan ooit.

BESA is er voor iedereen!

Wij zijn er voor àlle leveranciers van de eventsector, groot en klein.

Meer dan 200 bedrijven uit de sector zijn al aangesloten, uit heel uiteenlopende domeinen: AV-bedrijven, tentenbouwers, eventlocaties, security, hospitality, artiestenbureau’s, presentatoren, enz. …. Ook freelancers en payrollers maken deel uit van onze uitgebreide familie. Iedereen die diensten en materialen levert voor events in de brede zin van het woord is welkom.

Onze leden

Wat doet BESA?

Onder de koepel van de Event Confederation werken we samen met de andere sectorfederaties aan thema’s die relevant zijn voor de brede eventsector. Denk aan het dossier van het Paritair Comité, dat in de schoot van BESA werd opgestart, maar ook voor andere thema’s die breder gaan dan enkel de eventleveranciers, zoals duurzaamheid, innovatie, menselijk kapitaal en de aantrekkelijkheid van de sector als werkgevers werken we beter samen.

Er zijn ook dingen die specifieke BESA dossiers blijven omdat ze vooral voor onze bedrijven relevant zijn. Denk aan de werkgroep AREI van de FOD Economie waar BESA ook een zitje in heeft. Daar liggen een aantal dossiers op de plank waar giganten als Electrabel niet van wakker liggen maar die voor onze sector erg moeilijk zijn, zoals de uitrol van de halogeenvrije kabels. Onze stem als spreekbuis van de technische leveranciers in de sector is daar dus van groot belang.

BESA heeft ook een rechtstreekse lijn met de FOD Binnenlandse Zaken en kon zo mee haar stempel drukken op de Wet op de Private Veiligheid. Zo werden ook de bekommernissen van de kleinere securitybedrijven, die vooral in de eventsector werken, meegenomen in de wet. Die securitybedrijven organiseerden zich binnen BESA in een eigen security-cirkel en kwamen samen tot een gezamenlijk standpunt dat door BESA kon worden doorgedrukt.

Onze organisatie

BESA is een vzw die wordt geleid door een Raad van Bestuur. Deze Raad van Bestuur komt minstens zes keer per jaar samen om het dagelijks bestuur en de financiën te bekrachtigen. Elk jaar wordt ook een algemene vergadering gehouden, waarbij alle leden het recht hebben om aanwezig te zijn.

Er is een echte bereidheid om alle categorieën van eventleveranciers te vertegenwoordigen, van het grootste bedrijf tot en met de freelancers, en dit voor alle regio’s van het land.

De leden van de Raad van Bestuur doen dit geheel vrijwillig en onbezoldigd.

Organigram

Het organigram van BESA.

Lees verder

Raad van Bestuur

De leden van de Raad van Bestuur.

Lees verder

Logo en huisstijl

Download ons logo en huisstijl in zip formaat.

Lees verder

Interesse om gebruik te maken van onze diensten?

Word vandaag nog lid!