Wetswijziging cateringmateriaal op komst voor evenementen in 2023 (VLAREMA 9)

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft meer info verschaft over de aankomende wetswijziging rond cateringmateriaal op evenementen in Vlaanderen. Het betreft de wetswijziging die op stapel staat in verband met herbruikbare bekers en die zou moeten ingaan vanaf 15 juni.

Voor alle duidelijkheid: dit wetsontwerp is reeds goedgekeurd in de Vlaamse Regering, maar nog niet gestemd in het Vlaams Parlement, en dus ook nog niet verschenen in het Staatsblad. Het ontwerp voorziet een mogelijkheid om uitzonderingen aan te vragen, maar die aanvraag kan dus op dit ogenblik nog niet gebeuren omdat het ontwerp nog niet werd gestemd of verschenen. De Event Confederation dringt aan om alvast die documenten zo snel mogelijk beschikbaar te stellen zodat de betrokkenen zich kunnen voorbereiden.

Waar hou je als eventorganisator in Vlaanderen rekening mee in  2023?

  • Vanaf 15 juni 2023 is het serveren van drank in recipiënten voor  eenmalig gebruik bij evenementen verboden, met uitzondering van  petflessen en blikjes als de eventorganisator daarvoor een systeem  voorziet dat garandeert dat minstens 95% ervan wordt ingezameld voor  recyclage. Voor evenementen in 2023 kan de minister uitzonderingen voorzien als de  eventorganisator kan aantonen dat ondanks tijdige en behoorlijke  inspanningen voor een bepaald evenement er onvoldoende capaciteit aan  herbruikbare recipiënten en/of wasfaciliteiten beschikbaar is.  Vanaf 1 januari 2025 geldt het verbod ook voor petflessen en blikjes. (art. 5.3.12.1 VLAREMA).
  • Bij het gebruik van herbruikbare recipiënten en herbruikbaar  cateringmateriaal, is het verplicht om een systeem te voorzien dat  garandeert dat minstens 90% ervan wordt ingezameld voor hergebruik. Bij evenementen is dit de verantwoordelijkheid van de eventorganisator.  (art. 5.3.12.4 VLAREMA)

Hoe kwam deze wetswijziging tot stand?

In navolging van de Europese SUP-richtlijn neemt Vlaanderen aanvullende maatregelen om  eenmalige plastic bekers en voedselverpakkingen af te bouwen. Een federaal koninklijk besluit verbiedt sinds 24 januari 2023 het op de markt brengen van kunststof wegwerpdrinkbekers.  Vlaanderen zet de afbouw van eenmalige drankrecipiënten op evenementen verder in lijn met de  Vlaamse beleidsvisie afvalpreventie. Een daling van het materialengebruik -en verlies en zo ook de  overgang naar een meer circulaire economie worden hierdoor gestimuleerd.  

Op 10 februari 2023 verleende de Vlaamse regering na adviezen van de SERV, van de Minaraad en  van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens een tweede  principiële goedkeuring aan een aantal wijzigingen aan het Vlaams Reglement voor duurzaam beheer  van Materialenkringlopen en Afvalstoffen (Vlarema 9).  De regelgeving ligt nu voor advies bij de Raad Van State en de Europese Commissie voor een  juridische toetsing. In de tweede helft van mei 2023 wordt de definitieve goedkeuring voor deze  wetswijziging verwacht waarna publicatie in het Belgisch Staatsblad volgt. Het politieke  besluitvormingsproces is echter beëindigd, inhoudelijk volgen er geen wijzigingen meer.

Wil je meer weten?

Je vindt meer informatie via onderstaande links:

Je vindt de brief van het kabinet van Vlaams minister Demir hier.

Photo by Globelet Reusable on Unsplash