WILM survey: welbevinden van vrouwen in de live muziekindustrie

Vrouwen in technische beroepen zijn ook in de eventsector een minderheid. WILM – Women In Live Music – peilde daarom naar het welbevinden van de vrouwen in de live industrie. Dit zijn de resultaten van hun onderzoek.

WILM – Women In Live Music – is een Europees platform en online community voor vrouwen die achter de schermen werken in de live muziek: geluidstechnici, tour managers, lighting designers, riggers, backliners, stage managers, stagehands enz. …

Tot op vandaag vormen vrouwen slechts een klein percentage van de werknemers in de live industrie. WILM is ervan overtuigd dat een groot aantal vrouwen, vooral jonge vrouwen, een minder zelfvertrouwen heeft als gevolg van die ondervertegenwoordiging. Daarom is er nood aan een ondersteunende community voor vrouwen, vooral voor zij die nieuw zijn in de sector.

Met een enquête – die werd afgenomen in 2019, net voor de coronacrisis – wilde WILM gegevens verzamelen over het welbevinden van vrouwen die achter de schermen werken in de live muziekindustrie (productie, logistiek en techniek) en nagaan of die premisse inderdaad klopt.

Doelgroep

Doelgroep van de enquête waren alle vrouwen die werken of gewerkt hebben in de live muziekindustrie, met focus op vrouwen die op dit moment in de sector werken. Ook de vrouwen die een opleiding relevant voor de sector hebben gevolgd of nog volgen, ongeacht of ze die hebben afgerond of niet, werden aangesproken om de enquête in te vullen. De doelgroep werd voornamelijk bereikt via social media, waar de enquête breed werd gedeeld.

In totaal hebben 187 vrouwen uit 26 verschillende landen de enquête beantwoord. De meesten kwamen uit Europa, maar ook andere delen van de wereld waren vertegenwoordigd, zoals Chili, Japan en de Verenigde Staten. De functie van deze vrouwen in de live muziekindustrie varieert van geluid- en lichttechnici, over stage en tour managers tot chauffeurs, de entourage van bands, merchandising, stagehands, enz. … Het kan dus wel gezegd dat ze een groot deel van de vrouwen achter de podia vertegenwoordigen.

Het grootste deel (45%) is tussen de 25-34 jaar oud, gevolgd door de leeftijdsgroep tussen 35-44 jaar (28%). 40% van de respondenten werkt al meer dan 10 jaar in de live muziekindustrie. Ongeveer 50/50 % heeft wel of niet een relevant diploma.

Welbevinden op de job

44% antwoordde ja op de vraag Denk je dat je je over het algemeen minder zelfverzekerd voelt dan je mannelijke collega's?

Sommige opmerkingen bij deze vraag suggereren dat dit een probleem is dat zich vooral in het begin van de carrière stelt, en dat dat na verloop van tijd verbetert. Een vrouw uit Nederland stelde het zo: "Ik voel me nu wel even zelfverzekerd als mijn mannelijke collega’s, maar zo ben ik niet begonnen".

Dat is ook te zien in de resultaten, waar 46% van de nee-zeggers meer dan 10 jaar in de muziekindustrie heeft gewerkt. We kunnen dus aannemen dat ze ondertussen gesetteld zijn en zich zelfverzekerder voelen tussen hun mannelijke collega's.

Op de vraag Heb je ooit het gevoel gehad dat je meer moest waarmaken dan je mannelijke collega's, terwijl je het vak leerde? antwoordde een opmerkelijke meerderheid van 82% met ja.

Op een andere vraag als Heb je ooit het gevoel gehad dat je meer druk op jezelf legde dan je mannelijke collega's toen je je vak leerde? antwoordde een meerderheid van 76% ja.

Dat geeft aan dat vrouwen tijdens hun eerste jaren in het vak een verontrustende zelf opgelegde druk van binnenuit ervaren. Zij leggen de lat voor zichzelf hoger dan hun mannelijke collega’s doen, wat zorgt voor meer druk en stress.

Heb je het gevoel dat je banger bent of bent geweest om fouten te maken dan je mannelijke collega's? 70% antwoordde ja. Een van de commentaren van een Britse vrouw onderstreept het probleem: "De sector vergeeft mannelijke fouten en benadrukt vrouwelijke fouten."

43% van de respondenten antwoordde dat ze een zodanig gebrek aan zelfvertrouwen hadden gevoeld dat ze zelfs overwogen om de muziekindustrie vaarwel te zeggen. Een Finse vrouw zegt hierover: "De frustratie om te moeten "vechten" of extra hard te moeten werken om je eigen capaciteiten te bewijzen aan mannelijke collega's, en te moeten werken tegen de veronderstelling in dat ik, als vrouw, niet weet wat ik doe, wordt soms te veel. En dan ga je je afvragen of het wel zo moeilijk moet zijn en of het het wel waard is."

41% antwoordde dat ze het gevoel hadden niet echt in de live industrie te horen omdat ze vrouw zijn. Op de vraag of de respondenten rekening hielden met het feit dat de industrie een (mannelijk) overwicht heeft, antwoordde 91% met ja. Veel respondenten vroegen zich zelfs af waarom die vraag werd gesteld: de situatie is zo uitgesproken dat maar heel weinig respondenten er geen rekening mee hadden gehouden. Een vrouwelijk crewlid uit Denemarken zegt: "In mijn huidige baan ben ik de enige vrouw die op het tech/stage department werkt, inclusief freelancers en stagehands. Dat zie je toch elke dag. Gewoon iemands verbaasde gezicht zien als ze zien dat er een vrouw werkt (niet per se negatief!). In de twee jaar dat ik hier werk, hebben we 1 vrouwelijke geluidstechnicus gehad die met een buitenlandse band toerde en 1 vrouwelijke technicus onder het mentorschap van de geluidstechnicus van een bekende Deense artiest."

89% van de respondenten blijkt geïnteresseerd in verdere training/workshops en 62% antwoordde dat het voor hen een positief verschil zou maken als de training voor vrouwen door vrouwen zou worden gegeven. 65% antwoordde ook dat het voor hen een positief verschil zou maken als ze een vrouwelijke mentor zouden hebben.

In een laatste vraag werd het Safe Learning Environment-programma (SLE) van WILM aan de respondenten uitgelegd en werd gevraagd of ze denken dat hier behoefte aan is. 91% antwoordde met ja.

Conclusie

Het WILM onderzoek toont aan dat vrouwen achter de schermen van de live muziekindustrie, vooral jonge vrouwen, een gebrek aan zelfvertrouwen ervaren in vergelijking met hun mannelijke collega's en het gebrek aan evenwicht tussen mannen en vrouwen in de muziekindustrie elke dag ervaren.

Het ondersteunt ook in hoge mate de overtuiging dat er behoefte is aan organisaties zoals Women In Live Music, om vrouwen in de live industrie een ondersteunende en motiverende community en vrouwelijke rolmodellen te bieden.

Stuur een mailtje naar info@womeninlivemusic.eu voor meer info.