Brede cultuur- en eventsector vraagt in open brief om boodschap van hoop

Overleg Kunstenorganisaties (oKo), De Federatie, cult! netwerk cultuurhuizen, Lokale Kunstenoverleggen, De Muziekgilde, Event Confederation en Live Sector Overleg richten zich tot beleidsmakers op de vooravond van een nieuw Overlegcomité. Lees de open brief hier.

Beste Beleidsmakers,

Met de eindejaarsperiode voor ogen heeft de cultuur- en eventsector zeer dringend een boodschap van hoop nodig op het volgende overlegcomité. Al 21 maanden leven wij met beperkende maatregelen en ondertussen is de opgelopen schade niet meer te overzien. Niet alleen economisch zijn de klappen enorm aangezien alle financiële reserves er allang doorheen zijn, ook mentaal zorgt het jojo-beleid voor moedeloosheid bij artiesten, organisatoren, toeleveranciers, vrijwilligers…  toegewijde mensen die hun veerkracht meer dan bewezen hebben. De vele tienduizenden mensen die actief zijn in onze sectoren verdienen beter. Bovendien constateren we een dramatische leegloop van talent, en horen we alarmerende berichten van mensen die in de armoede terechtkomen. Het zou jammer zijn dat een sector die zoveel licht en geluk biedt volgend jaar amper terug kan opstarten.

Met aandrang vragen we het volgende:

  • Zo snel mogelijk een correctie op de vorige onnodige capaciteitsbeperking van 200 personen aangezien de virologische impact van deze maatregel volstrekt verwaarloosbaar is. Concreet betekent dit zo snel mogelijk (ten laatste begin januari) terugschakelen naar volle, zittende capaciteit met mondmasker en CST.
  • Zo snel mogelijk opnieuw bepaalde georganiseerde (vrijwilligers)activiteiten mogelijk maken, die in een veilige context kunnen worden opgezet.
  • Nu al een uitspraak dat als de toestand in de ziekenhuizen het toelaat en er terug voldoende capaciteit op ICU is, onze zalen weer op volle staande capaciteit open kunnen op 21 januari en verenigingen opnieuw volledig aan de slag kunnen.
  • Samen werken aan een HAALBARE en WERKBARE barometer voor onze sector, waarin samen beslist wordt waar en in welke fase bepaalde verdedigingsmechanismen (CST/CST+/2G – mondmaskers – ventilatie – enkel statisch – testen – …) kunnen ingezet worden, zodat de capaciteiten hoog genoeg kunnen blijven om rendabel te werken.
  • Versnellen van de boosterprikstrategie zodat de druk op de zorg afneemt en onze activiteiten terug binnen een werkbaar en rendabel kader kunnen georganiseerd worden.

SAMEN komen we eruit.

De vele werkende mensen in onze sector (artiesten, techniekers en andere cultuur- en eventwerkers) zijn al 21 maanden solidair in de inspanning voor de zorg. Wij willen zeker nog verder meedenken in het beheersen van de pandemie, maar de sector voelt zich leeggezogen: wij willen niet langer als gevaarlijk bestempeld worden, niet langer gestigmatiseerd worden. Wij eisen een evenwichtige en niet langer disproportionele behandeling.

Daarom meer dan ooit: geef ons ook een boosterprik, een booster van energie en hoop. Zorg ervoor dat wij die energie, dat zo aanstekelijke plezier en verstrooiing, die ontroering, die ontmoeting… terug aan ons publiek kunnen overdragen.

Wij zorgen vaak voor licht in de duisternis, geef onze mensen nu ook een licht aan het einde van de tunnel.

U kan dat.

Ondertekend,

Overleg Kunstenorganisaties (oKo), De Federatie, cult! netwerk cultuurhuizen, Lokale Kunstenoverleggen, De Muziekgilde, Event Confederation en Live Sector Overleg

Photo: VI.BE