Zonder data, geen gehoor. Vul de sectorbevraging van de Event Confederation in!

Elk kwartaal bevraagt de Event Confederation de event professionals in België die voor meer dan de helft van hun jaaromzet actief zijn in het organiseren van en/of toeleveren aan evenementen. Vul jij ook deze tweede kwartaalbevraging van dit jaar in?

Met dit sectoronderzoek wil de Event Confederation de vinger aan de pols houden over enkele belangrijke trends en evoluties in de eventsector. Er wordt gepeild naar evoluties in jaaromzet, winst, aantal vaste personeelsleden, samenwerkingen met freelancers maar ook naar toekomstverwachtingen en het ondernemersvertrouwen.

Met dit onderzoek wil de Event Confederation als koepelorganisatie de bezorgdheden en knelpunten van onze sector periodiek in kaart brengen. Op die manier kan er kort op de bal worden gespeeld en kunnen gerichte acties worden ondernomen.

Neem dus zeker deel aan deze tweede kwartaalbevraging van dit jaar: https://ivox.bevox.be/event-confederation-Q2. De enquête wordt afgesloten op 30 april.

Benieuwd naar de onderzoeksresultaten van het sectoronderzoek van vorig kwartaal? Lees dan zeker hier de onderzoekssamenvatting.

Beeld: Event Confederation.