Werkplekleren in de eventsector

Werkplekleren is een goede manier om studenten al tijdens hun studies te laten kennismaken met de eventsector. De Artevelde Hogeschool deed hier onderzoek naar. Ook eventbedrijven werkten hieraan mee. Het eindrapport van dit onderzoek werd nu gepubliceerd.

Werkplekleren  is sowieso een goede manier om studenten op de werkvloer te laten kennismaken met de sector waarin zij later een job ambiëren. Dat geldt zeker ook voor de eventector. Door hen al tijdens hun studies mee te nemen in ons verhaal, krijgen ze meteen een beter zicht op wat de sector allemaal te bieden heeft en worden ze hopelijk even gepassioneerd als wij.

De Artevelde Hogeschool deed daarom de afgelopen twee jaar onderzoek om te bekijken of werkplekleren interessant zou zijn binnen o.a. de opleiding Orgaisatie & (Event) Management. Het eindrapport van dit Duale Upskilling 2.0 onderzoek werd nu gepubliceerd.

Aan de hand van theoretische en praktisch onderzoek, proeftuinen, uitwisselingen met andere hogescholen en de inbreng van een interne en externe klankbordgroep waarin ook eventbedrijven zaten, werden interessante inzichten verworven over wat werkt en wat niet. Niet minder dan 27 bedrijven stapten mee in het project! Meer info over het onderzoek vind je in het eindrapport dat je hier kan downloaden.

Naar aanleiding van dit onderzoek wil de Artevelde Hogeschool ook haar expertise terzake met anderen delen. Daarom werd de inspiratiehub Werkplekleren opgericht, waar tools, documenten, best practices en nuttige links te vinden zijn. Wil je weten of werkplekleren voor jouw bedrijf interessant kan zijn, ga hier dan zeker een kijkje nemen. Je vindt er alvast een voorproefje van wat Arteveldehogeschool voor jouw bedrijf of organisatie kan betekenen.

Photo by Mikhail Nilov on Pexels.