Ook de eventsector toont haar warm hart en springt bij in de getroffen regio

In nauwe samenwerking met het Belgische Rode Kruis en het NCCN (Nationaal Crisis Centrum), FOD Binnenlandse Zaken en Kabinet Verlinden, heeft de Event Confederation, onder leiding van haar voorzitster Vinciane Morel in de afgelopen dagen een hulpactie opgezet voor de slachtoffers van de overstromingen in het oosten van ons land.

Hiermee voegde de sector de daad bij het woord om met haar logistieke knowhow actie te ondernemen en gericht sponsors aan te spreken. Al op zondag werd een samenwerking beklonken met de Belgian Food Truck Federation om massaal in te zetten voor deze hulpactie.

Sinds gisteren werkt de sector samen, onder leiding van de Event Confederation, om haar logistieke kennis en productieketen aan te wenden en via het Rode Kruis van België lokale betrokken gemeenschappen te voorzien van twee maaltijden per dag in de vorm van foodtrucks, mobiele kantines en lunchboxen. Het Rode Kruis gaf eerder al aan dat dit waarschijnlijk een operatie wordt van maanden.

Wij danken dan ook alle mensen en organisaties die voor dit goede doel in de bres gesprongen zijn. In goede en slechte tijden kan men rekenen op de mensen uit de brede evenementensector.

Meer info:

Photo by Croix Rouge de Belgique.