Eventsector in de uitverkoop op deze Black Friday

‘Solidariteit met de maatschappij’, dat is de vraag vanuit de overheid nu al 20 maanden lang. Wij zullen dit – ook deze keer – naleven, maar dit is de laatste ‘lockdown’ voor onze sector. Het is nu dringend tijd om andere oplossingen uit te werken, maar geen knipperlichtbeleid meer. Daarvoor kan onze sector – net zoals het publiek – zich niet meer motiveren.

Het stopzetten van onze eventsector is makkelijk, de heropstart duurt maanden, wat ons dus de zekerheid geeft dat we 2 volle jaren gesloten zullen zijn en pas tegen maart 2022 zullen kunnen opstarten. Onze bedrijven hebben recht op een minimale rechtszekerheid voor hun bestaan.

‘Activiteiten kunnen doorgaan met beperkingen’ wil zeggen dat het grootste deel van de eventsector ‘de facto‘gesloten is.

Onze brede sector heeft in 2021 nauwelijks een 10-tal weken mogen werken (onder CST). Er moet een pakket aan steunmaatregelen komen op maat van de brede eventsector, financiële maatregelen, maatregelen voor ons personeel en hulp bij de heropstart in 2022. Maatregelen voor 3.200 bedrijven en 80.000 medewerkers. Dit steunpakket dient nu beslist te worden en zeker doorlopen tot einde juni 2022.

Wie is finaal bevoegd voor onze industrie?

Na deze lockdown gaan we open om niet meer te sluiten, niet door burgemeesters, niet door gouverneurs, men dient politiek finaal te beslissen wie de eindverantwoordelijke is voor onze sector. De politiek dient deze verantwoordelijkheid definitief vast te leggen en te communiceren.

Betrouwbaar partnership met onze industrie

Waarom staat de overheid – in overleg met onze sector – geen waardevolle alternatieven toe? Waarom worden wij niet aanzien als betrouwbare partners? Waarom kunnen wij niet het CST mét 2G uitproberen in onze eventsector en met die resultaten mogelijks de maatschappij vooruithelpen? Waar is het wetenschappelijk onderzoek dat bewijst dat onze sector de broeihaard is van deze en volgende varianten? Wij roepen de politiek op om ons de hand te reiken. Er is geen enkel alternatief meer dan een betrouwbaar partnership met onze industrie op te zetten. Wij zijn specialisten voor het organiseren van het publiek leven.

De zwarte (of roet) piet voor deze maatschappelijke problemen wijst de Eventsector definitief af. Dit was de laatste lockdown.

Photo by null xtract from Pexels