Dossier Paritair Comité in een stroomversnelling

Het eigen paritair comité voor de eventsector komt dichterbij! Het is dus tijd om na te denken over de concrete invulling van de CAO’s. Dat willen we doen samen met de bedrijven uit de sector.

Nu de regering heeft aangekondigd dat het systeem van de flexi-jobs ook naar de eventsector wordt uitgebreid, komt ook het dossier van het eigen paritair comité voor onze sector in een stroomversnelling. Of je bedrijf gebruik kan maken van het systeem, hangt immers af van het paritair comité waarin je werkzaam bent. En laat dat nu net bekend een oud zeer zijn binnen onze sector.

Representativiteit

Het afgelopen jaar hebben we uiteraard niet stilgezeten in dit dossier. Samen met Deloitte heeft de Werkgroep Paritair Comité – die van BESA naar de Event Confederation is verhuisd – zwart op wit aangetoond dat onze confederatie representatief is voor de eventsector. Dankzij jou en de andere leden van de verschillende federaties samen vertegenwoordigen we met de Event Confederation bijna 1.000 bedrijven in de eventsector, meer dan voldoende om voor de overheid respresentatief te zijn voor onze sector.

We hebben al eens uitgelegd dat het noodzakelijk is om aanvaard te worden als een werkgeversorganisatie om überhaupt een eigen PC aan te kunnen vragen. Daarvoor moet je eerst de representativiteit bewijzen van jouw organisatie voor de sector waarbinnen je actief bent. Dat is één van de redenen waarom we er zo op blijven hameren dat het belangrijk is om lid te worden van één van de eventfederaties die zijn aangesloten bij de Event Confederation.

Onze aanvraag voor een eigen paritair comité is dus terecht en wordt nu ook als dusdanig aanvaard.

Parley

Samen met Deloitte hebben we de verschillende paritaire comité’s die het dichtst aanleunen bij onze sector in kaart gebracht. We hebben ook gekeken naar de paritaire comités waar de meeste van de bedrijven die aangesloten zijn bij één van de federaties van de Event Confederation in werken.

Het afgelopen jaar hebben we gesprekken gevoerd met verschillende van die paritaire comités waarin de eventsector vertegenwoordigd is of waar we een sterke overlap mee hebben, zoals het PC126 (houtbewerking & stoffeerders) of PC304 (podiumkunsten). De bedoeling was niet enkel om te zien hoe zij zich hebben georganiseerd maar ook om de sfeer aan te voelen, want een eigen PC voor de eventsector betekent dat een heel aantal bedrijven uit onze sector waarschijnlijk van paritair comité zal veranderen …

Het wordt concreet!

En nu wordt het eindelijk heel concreet. Een paritair comité heeft als opdracht om collectieve arbeidsovereenkomsten te onderhandelen tussen werkgevers en werknemers die bindend zijn voor de sector. Het gaat dan om dingen zoals bijvoorbeeld de minimumlonen voor onze sector of de flexibiliteit van de arbeidsuren, maar ook om een hele rits andere dingen waar je misschien niet meteen aan denkt.

Samen met Deloitte hebben we bekeken hoe de paritaire comités waar we dicht bij aanleunen dit hebben ingevuld en wat de wettelijke beperkingen zijn. Zo is 100% flexibele arbeidsuren bijvoorbeeld een no go, het wettelijke maximum staat op 12.

De bedoeling is nu om een eigen voorstel van invulling te doen. Elke federatie aangesloten bij de Event Confederation gaat aan de slag om voor hun stukje van de sector de desiderata op te lijsten. Agencies of beursorganisatoren willen misschien wel een andere invulling dan weddingplanners of eventleveranciers. Elke federatie buigt zich hier autonoom over en maakt dus haar eigen oefening. Die worden binnen de Event Confederation samengelegd om zo tot één gezamenlijk voorstel te komen waar iedereen mee kan leven.

Ook binnen BESA gaan we die oefening doen. We nodigen alle bedrijven die bij ons aangesloten zijn uit om mee na te denken over de mogelijke invulling van de CAO’s voor onze sector. Het gaat dan om functieomschrijvingen en de minimumlonen, indexering, mobiliteit, woon-werkverkeer, flexibiliteit qua uren, arbeid op zon- en feestdagen, maaltijden, eindejaarspremies, extralegale voordelen, enz. … Een hele waslijst met heel concrete dingen. Niet alles moet persé worden ingevuld, soms kan het zelfs beter zijn om dat niet te doen. Maar er moet wel over worden nagedacht en dat willen we doen samen met jullie, de bedrijven uit de sector.

Een eerste (online) meeting hierover wordt alvast ingepland op 7 november om 17u00.

Mogen we je vragen om je aanwezigheid te bevestigen? Geef een seintje aan Juul Van Gils via juul@b-esa.be of Bart Van Den Daele via bart@b-esa.be. Meer informatie volgt.

Photo by Dylan Gillis on Unsplash