Dankzij de barometer is er perspectief voor de sector van de ‘live beleving’, maar niet voldoende voor de brede sector

Er is een barometer dankzij het harde werk van de kabinetten. De finale parameters zijn nog niet helemaal duidelijk maar een deel van onze sector kan zeker terug aan de slag onder de barometer in fase rood. Dit is een goede evolutie en de politiek verdient hiervoor een bedanking.

De eventsector gaat open om nooit meer te sluiten, we moeten hier werkend uit geraken, midden februari moet fase oranje mogelijk zijn.

We moeten er als maatschappij alles aan doen om midden februari ervoor te zorgen dat ook ‘dynamische indoor events’ zoals netwerkevents en concerten zo snel als mogelijk georganiseerd kunnen worden.

Doorheen Europa versoepelen landen als Frankrijk, Engeland, Ierland, de voorwaarden voor bijvoorbeeld staande concerten, ook hier moet de overheid zijn vertrouwen in de professionele werking van de sector & in de discipline van de bezoekers tonen en ervoor zorgen dat wij snel in fase oranje belanden.

Wij roepen het corona commissariaat op om samen met ons realistisch aan de slag te gaan om de normen te definieren de komende dagen, de concurrentiepositie van onze bedrijven mag niet lijden onder de barometer.

Ventilatie zal in gans de maatschappij belangrijker worden, dus ook in onze sector. Wij zijn als eventsector gewoon om te anticiperen, dat gaan we nu ook doen op de ventilatienormen. Echter, men dient hier als overheid realistisch in te zijn, we verwijzen naar het structureel overleg jaren geleden omtrent DB-normering die voor een werkbaar model gezorgd heeft. Wij willen een constructieve partij zijn om ook ventilatie in onze omgevingen te structureren mits eerst een periode van overleg en onderzoek, maar wij willen niet strenger dan andere maatschappelijke omgevingen behandeld worden.

“Het is goed dat er een barometer is, nu moet er ernstig gesproken worden over de fases, het voorjaar is hét moment voor het organiseren van indoorevents, we moeten ervoor zorgen dat die vanaf valentijn mogelijk zijn binnen de barometer. Wij zijn een professionele sector en er moet vertrouwen zijn in organisatoren en in de bezoekers.” — Bruno Schaubroeck Woordvoerder van de Event Confederation

Gezien de blijvende onduidelijkheid van de situatie zal de overheid een breed systeem van overheidsgaranties moeten instaleren om onze event-ondernemers te garanderen dat hun ondernemersrisico gedekt is onder variaties van de barometer. Wij hopen hierover snel met de kabinetten aan tafel schuiven.

De steunmaatregelen voor de sector dienen behouden te blijven, tot het laatste bedrijf opgestart is en de laatste freelancer werk heeft.

Het spreekt voor zich dat we ter beschikking blijven voor verder overleg. De event sector wil hier al werkende uitkomen.

Image by 정훈 김 from Pixabay