Belangenbehartiging

De grootste beroepsfederatie van de Belgische eventbranche

Je maakt als lid van BESA deel uit van de grootste beroepsfederatie van de Belgische eventbranche, met bijna 250 leden en een uitgebreid netwerk. Samen met de andere sectorfederaties werken we hard om de eventsector op de kaart te zetten.

We bestaan ondertussen meer dan 10 jaar en hebben in die tijd al een aantal dingen bereikt:

 • Erkenning als beroepsfederatie
 • Sectorspecifieke opleidingen zoals bijvoorbeeld VCA
 • Actieve deelname bij het tot stand komen van sectorspecifieke wetgeving rond publieksveiligheid, covidveilige events (CERM, CIRM)
 • Wetenschappelijk onderbouwde studies om onze sector in kaart te brengen en erkenning te vinden bij de bevoegde overheden
 • Medeoprichter en trekker in Event Confederation over o.a. het oprichten van een eigen paritair comité voor de eventsector
 • Event security wetgeving in samenwerking met Binnenlandse Zaken dienst Private Veiligheid
 • Overleg met verschillende stakeholders (politieke partijen, de overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, collega federaties, … )
 • Taskforce AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) binnen de Hoge Raad met betrekking tot elektrische keuringen bij events
 • Partner bij Unizo via Event Confederation

Maar we willen nog meer voor jou realiseren! We blijven werken aan de verdere professionalisering, samenwerking en interactie binnen de eventsector. Dit wil zeggen:

 • Een nog betere vertegenwoordiging bij overheden en steun voor al onze leden o.a. in crisismomenten
 • Duidelijkheid in technische normering en regelgeving bij evenementen
 • Focus op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Samenwerking met zusterfederaties in binnen- en buitenland
 • Meer specifieke werkgroepen en interne overlegorganen waarin we werken rond de problemen waar jij als event supplier mee worstelt (en waarin jij ook een voortrekkersrol kan spelen)
 • Een uitgebreid netwerk dat kan worden aangesproken voor specifieke eventgerelateerde vragen waar je graag antwoord op hebt

Cirkels

Leer van anderen en sluit je aan bij een van onze communities op maat van jouw noden.

Lees verder

Nieuws

Lees relevante artikels en blijf op de hoogte van wat leeft in de sector.

Lees verder

Activiteiten

Kom in contact met andere eventbedrijven op onze activiteiten.

Lees verder
Word vandaag nog lid!