Week van de Mobiliteit: het mobiliteitsbudget

Dat duurzame mobiliteit een noodzaak is, heeft ook de overheid begrepen begrepen. Ons land slibt dicht door de files en die kosten onze economie handenvol geld. Om het Belgische verkeer duurzamer te maken, voerde de overheid het mobiliteitsbudget in, dat werknemers wil stimuleren om alternatieve en milieuvriendelijke mobiliteitsoplossingen te kiezen.

Het mobiliteitsbudget is een budget dat je als werkgever op jaarbasis aan je werknemers toekent als alternatief voor de traditionele bedrijfswagen. Zij verdelen dat budget dan volgens hun eigen voorkeur over verschillende duurzame alternatieven (zoals bijvoorbeeld een fietsleasing of een treinabonnement) of een meer milieuvriendelijke wagen. Als er op het einde van het jaar nog budget overblijft, krijgen ze dat in cash uitbetaald.

Alhoewel je niet verplicht bent om het systeem in te voeren, heeft het zeker voordelen. Zo versterk je bijvoorbeeld je werkgeversimago en word je aantrekkelijker voor nieuwe medewerkers. In een sector waar het al moeilijk is om de juiste profielen aan te trekken, is mobliteit immers ook een sterker argument bij de keuze van een job.

Het mobiliteitsbudget steunt op drie peilers:

  • Milieuvriendelijke alternatieven voor bedrijfswagens: het mobiliteitsbudget geldt alleen voor werknemers die al een bedrijfswagen hebben of ervoor in aanmerking komen
  • Principiële vrijheid: zowel werkgevers als werknemers zijn vrij al dan niet gebruik te maken van het systeem. Je bent dus niet verplicht om het in te voeren als werkgever en je moet er niet persé instappen als werknemer.
  • Budgettaire neutraliteit: werknemers mogen geen financieel nadeel ondervinden en voor werkgevers mogen de loonkosten niet stijgen

Het bedrag van het mobiliteitsbudget stemt overeen met de totale jaarlijkse brutokost van de bedrijfswagen voor de werkgever (total cost of ownership), inclusief alle fiscale lasten en de kosten die er volgens het bedrijfswagenbeleid verband mee houden (zoals de financieringskosten (leaseprijs of huur), brandstofkosten, solidariteitsbijdrage, eventuele verzekeringen, alle andere uitgaven met betrekking tot een bedrijfswagen, waaronder de niet-aftrekbare btw en meer).

Daarom is het dus belangrijk dat de werknemer, die nog geen bedrijfswagen heeft maar er wel voor in aanmerking komt, een fictieve bedrijfswagen kiest om het exacte bedrag van het mobiliteitsbudget te kunnen berekenen. Voor medewerkers die al een bedrijfswagen hebben, wordt uiteraard rekening gehouden met de total cost of ownership of de totale kost van de wagen gedurende de hele levenscyclus.

Je moet wel rekening houden met de volgende regels:

  • Het mobiliteitsbudget mag nooit lager dan 3.000 EUR of hoger dan 16.000 EUR per jaar liggen, zelfs als de bruto jaarlijkse kosten van de auto minder dan 3.000 EUR of meer dan 16.000 EUR bedragen
  • Het mobiliteitsbudget mag niet meer bedragen dan 1/5de van de totale brutobezoldiging (onverminderd het minimum van 3.000 EUR)

Meer info: https://mobiliteitsbudget.be/nl

Photo by Marc Kleen on Unsplash