Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme

Bedrijven die een omzetdaling kunnen aantonen van minstens 60% kunnen gebruik maken van het nieuw Vlaams beschermigsmechanisme.

Omdat Vlaamse ondernemingen opnieuw worden geconfronteerd met een omzetdaling als gevolg van de verstrengde federale coronamaatregelen, heeft de Vlaamse Regering op 23 oktober 2020 beslist om nieuwe ondersteuningsmaatregelen te nemen. Na het eerste Vlaams beschermingsmechanisme voor bedrijven die een omzetdaling noteerden in de periode augustus-september komt de Vlaamse overheid nu met het nieuw Vlaams beschermingsmechanisme.

Bedrijven die een omzetdaling kunnen aantonen van minstens 60% in de periode van 1 oktober tot en met 15 november 2020 of van 19 oktober tot en met 18 november 2020 (te kiezen) kunnen gebruik maken van dat nieuw Vlaams beschermigsmechanisme. De steun bedraagt 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019. Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5% steun.

Dit Vlaams beschermingsmechanisme kan je pas aanvragen vanaf 16 november 2020 en je online aanvraag moet uiterlijk op 31 december 2020 gebeurd zijn.

Meer informatie over het nieuw Vlaams beschermingsmechanisme vind je hier:

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/nieuw-vlaams-beschermingsmechanisme

Niet vergeten dat het om het tweede Vlaams beschermingsmechanisme gaat! Bedrijven die hun omzet met 60% zagen dalen tussen 1 augustus en 30 september 2020 konden vanaf 1 oktober 2020 het eerste Vlaams bescherminsgmechanisme aanvragen. OPGELET! Je online aanvraag hiervoor moet ten laatste op 15 november binnen zijn!

De steun bedraagt 7,5 % van de omzet tijdens de referentieperiode (normaliter augustus tot september 2019) met een maximumbedrag van 15.000 euro. Voor zelfstandigen in bijberoep die voldoen aan de voorwaarden wordt dit bedrag gehalveerd.

Meer info over het Vlaams beschermingsmechanisme vind je hier:

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme