Het Globalisatiemechanisme 2021

Ondernemingen in Vlaanderen met een grote omzetdaling in 2021 ten gevolge van de coronavirusmaatregelen kunnen nu gebruik maken van het Globalisatiemechanisme 2021.

De Vlaamse Regering heeft op 25 maart 2022 principieel beslist ook een corona globalisatiemechanisme voor 2021 in te voeren. Deze maatregel werd aangemeld onder de Europese Tijdelijke Kaderregeling COVID-19, artikel 3.12. en op 12 mei 2022 verleende de Europese Commissie haar goedkeuring. Op 13 mei 2022 heeft de Vlaamse Regering het besluit betreffende het corona globalisatiemechanisme voor ondernemingen met een grote omzetdaling in 2021 ten gevolge van de coronavirusmaatregelen definitief goedgekeurd.

Dit steunmechanisme biedt financiële ondersteuning aan ondernemingen die in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 een omzetdaling van minstens 40% en een omzetdaling van minstens 60% in ten minste twee aparte kwartalen van het kalenderjaar 2021 hadden én een boekhoudkundig verlies in het kalenderjaar 2021 hebben geleden ingevolge de coronavirusmaatregelen.

Opgelet! De deadline om het globalisatiemechanisme aan te vragen is 13 juni 2022 (minder dan 1 maand dus).

Alle verdere info en de link om het globalisatiemechanisme aan te vragen vind je hier: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/globalisatiemechanisme-2021/wat-is-het-globalisatiemechanisme-2021

Photo by Jonas Zander on Unsplash