Eventsector in 2020: KdG studie toont impact coronacrisis nog zwaarder dan verwacht

De eventsector kreeg rake klappen in 2020. Het expertisecentrum Publieke Impact van Karel de Grote Hogeschool (KdG) bevroeg de eventsector op vier momenten in 2020 en brengt nu een jaaroverzicht in cijfers. En die zien er niet goed uit.

We delen graag het finale rapport en het persbericht met betrekking tot de studie van de Karel de Grote Hogeschool rond de effecten van de coronacrisis op de organisatoren en toeleveranciers van evenementen in België.

Het rapport laat de evolutie zien van key indicatoren. De daaruit voortvloeiende conclusies (- 75 % inkomsten in 2020 en heel weinig perspectief voor 2021) zullen door de Event Confederation worden gebruikt om meer structurele overheidsmaatregelen te eisen.

We danken nog eens expliciet iedereen die de voorbije maanden de tijd heeft genomen om de bevragingen in te vullen. We hadden deze input hard nodig om druk te kunnen blijven uitoefenen voor onze sector.

Je vindt het gedetailleerde rapport (presentatie) en het persbericht hier: http://bit.ly/3p5lPyv